ŞİDDET NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Türk Medeni Kanunu’nda tanımlanmış boşanma sebeplerinden birisi de şiddet nedeniyle boşanma davasıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 162. Maddesi’ne göre, eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması…