Avukat & Arabulucu Elanur Konuksever

Av. Elanur Konuksever, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Aydın Barosu’na bağlı olarak çalışmaya başlamış ve 2017 yılında Konuksever Hukuk Bürosunu kurmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamış ve “Anayasal Bağlamda Suçsuzluk Karinesi” isimli tezi yayınlamıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora programına devam etmektedir.

Özellikle ceza hukuku ve aile hukuku alanında birçok sertifikası bulunmaktadır. Akademik eğitim ile güncel kalan bilgilerini aynı zamanda avukatlık mesleğine aktararak, en iyi hukuki hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

Stj. Av. Leyla Kılınç

Stj. Av. Leyla Kılınç, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2023 yılında Konuksever Hukuk Bürosu’nun bünyesine dahil olarak özellikle gayrimenkul ve ticaret hukuku alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Stj. Av. Fatih Kılınç

Stj. Av. Fatih Kılınç, 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2023 yılında Konuksever Hukuk Bürosu’nun bünyesine dahil olarak özellikle ceza hukuku ve miras hukuku alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.