ALDATMA (ZİNA) NEDENİYLE BOŞANMA

av. elanur konuksever arabulucu

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

Türk Medeni Kanunumuzda tanımlanmış olan boşanma sebeplerinden birisi de “aldatma(zina) nedeniyle boşanma davasıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde, “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.” hükmü mevcuttur.

Aynı maddenin devamında aldatma(zina) nedeniyle boşanma davası için birtakım koşullar yer almaktadır.

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi

Buna göre öncelikle zina durumunu öğrenen eşin davayı açması için süre koşulu vardır. Zinayı öğrenen taraf, öğrendikten sonra 6 ay içerisinde davayı açmalıdır. Aksi halde dava açma hakkını kaybeder. Her halükârda da, zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçince dava hakkı düşer. Bu durumda hak kaybı yaşanmaması açısından zinayı öğrenen taraf zaman kaybetmeden hukuki işlemleri başlatmalıdır.

Aldatma (Zina) Affedilirse Ne Olur?

Türk Medeni Kanunu 161/3 maddesine göre “affeden tarafın dava hakkı yoktur.” Kanunda affeden kişinin dava hakkının olmadığı söylenmiş, ancak “nelerin aldatmayı affetme sayıldığı” açıklanmamıştır. Bunun için Yargıtay kararlarına baktığımızda;

  • Tarafların barışmış olması
  • Aldatılan kişinin açıkça affettiğini söylemesi
  • Tarafların ( zorunlu haller hariç ) birlikte yaşamaya devam etmesi
  • Aldatılan kişinin boşanma davasından vazgeçmesi, gibi hususlar affetme anlamına gelir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Aldatılan Eş Tazminat Alabilir mi?

Aldatılan eş belirli koşullar dahilinde maddi ve manevi tazminat isteyebilir.  Maddi tazminat isteyebilmesi için, “mevcut veya beklenen menfaatlerinin zedelenmiş olması” gerekmektedir.

Aynı zamanda aldatma eylemi aldatılan kişinin kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Aldatılan eşin ruhsal ve manevi bütünlüğü aldatmadan olumsuz etkilenir. Bu durumda olayın yaşanma şekline ve koşullara göre hakim uygun bir tazminata hükmeder.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

TMK 236. maddesine göre “zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.”

            Kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının azaltılması veya kaldırılması durumu yalnızca “zina ya da hayata kast” durumunda geçerlidir. Diğer boşanma sebeplerin, eşlerin artık değer üzerindeki alacağı etkilenmemektedir.

Aldatma Nedeniyle Üçüncü Kişiden Tazminat Alınabilir mi?

Yargıtay Genel Kurulu 2017/5 E, 2018/7 K 06.07.2018 tarihli içtihadı birleştirme kararına göre, aldatma eylemine katılan üçüncü kişiden, aldatılan kişi tazminat talep edemez.

Aldatma ve Sadakatsiz Davranış Aynı Şey mi?

Aldatma nedeniyle boşanma davası açabilmek için, aldatan eş ve üçüncü kişi arasında cinsel birleşme gerçekleşmelidir. Cinsel birliktelik olmadığı durumlarda, aldatılan eş aldatmaya dayalı boşanma davası açamaz. Yalnızca “sadakatsiz davranışlar nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına” dayanarak boşanma davası açabilir. Flört etme, sosyal medya üzerinden karşı cinsle mesajlaşma, sadakatsiz davranışlar arasındadır.

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası konusunda uzman boşanma avukatı ekibimizden daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir